De raad is (conform het decreet) samengesteld uit acht leden:

– Voorzitter
Betty Paternoster

– Ondervoorzitter
Falke Van Onacker

– Secretaris
Annemie De Gelas

– Leden
Torrekens Nadine
Isabelle De Dobbelaer
De Geyter Ann
Veerle De Groote
Nancy Paternoster