FAQ items aan het laden...

Home

Home2020-01-29T17:19:29+02:00

Winterfeest – zaterdag 14 december

Op zaterdag 14 december nodigen wij u vriendelijk uit op ons spetterend winterfeest. We voorzien allerlei leuke en gezellige activiteiten voor groot en klein. Een deel van de opbrengst schenken we aan Home Magnolia. GO! Centrum: meer dan ooit ‘De warmste school in de mooiste stad!’

oktober 15th, 2019|

De reünie – zaterdag 14 december

GO! Centrum plant grootse reünie voor (oud) leerkrachten en (oud) leerlingen

GO! Centrum is al een geruime tijd in de ban van ‘operatie-renovatie’. Dit is de werknaam die de  grootschalige verbouwingen aan de iconische gebouwen in de Buizemontstraat te Geraardsbergen heeft gekregen. Heel wat Geraardsbergenaars hebben er hun kleuterjaren, het lager onderwijs en zelfs het secundair onderwijs doorlopen. Tot 1976 bood het gebouw immers ook een thuis aan leerlingen van het middelbaar onderwijs alvorens deze ook hun onderdak namen in de gebouwen aan de Papiermolenstraat. 

Fase 1 van de renovatie werd begin dit schooljaar afgewerkt. Bij deze fase kregen de kleuterklassen en de derde graad een nieuwe thuis. Ondertussen is fase 2 van operatie renovatie aan de gang. Deze behelst een opfrissing van de dwarse middenvleugel.

Begin volgend jaar wordt gestart met de laatste, misschien wel meest ingrijpende fase 3. Bij deze fase zal de voorbouw worden gesloopt. De vrijgekomen ruimte zal plaats bieden aan een nieuw kleiner gebouw voor opvang en administratie, maar vooral zal er open ruimte worden gecreëerd om de leerlingen meer veiligheid te bieden in plaats van de nu krappe voetpaden. Er zal op de vrijgekomen ruimte ook plaats zijn voor  een fietsenstalling. 

Directeur Stijn Haegeman: ‘Om oudgedienden, zowel personeel als leerlingen, de kans te bieden om de gebouwen nog eens te bezoeken zoals ze er nu uitzien, organiseert de school een reünie op 14 december. Iedereen zal er herinneringen kunnen opsnuiven bij een wandeling door de school, om daarna in de turnzaal bij te praten met ex-collega’s en ex-medeleerlingen en te genieten van oude (klas)foto’s. Deze turnzaal heeft trouwens de tand des tijds doorstaan en er werd  in de loop der jaren, behalve nieuwe radiatoren, niets aan gewijzigd.’ 

Administratief medewerker en lid van de Vriendenkring Dean De Smet: 

‘Om deze reünie verder aan te kleden zijn wij op zoek naar foto’s en verhalen over de rijke geschiedenis van ‘den Academie’, zoals onze school in de volksmond lang werd genoemd.   Wie nog foto’s heeft van onze school mag ze ons gerust bezorgen via vriendenkring.gocentrum@gmail.com  of mag langskomen op het secretariaat van de school. 

Verder willen we de trouw aan onze school van bepaalde families belonen. Families waarvan 3 of misschien wel 4 nog in leven zijnde generaties naar onze school gingen, willen we graag in de bloemetjes zetten.’

De reünie vindt plaats op 14 december vanaf 14u. Aansluitend organiseert de vriendenkring nog een spetterend winterfeest in het kader van de warmste week.

oktober 15th, 2019|

Pedagogische studiedag

Op woensdag 23 oktober geniet onze leerlingen van een extra dagje vrijaf. Die dag kruipen de leerkrachten zelf een dag terug achter de schoolbanken!

oktober 15th, 2019|

BS GO! Centrum in een nieuw jasje!

School investeert 4,2 miljoen euro in grondige verbouwing

Tien jaar oude renovatieplannen kunnen eindelijk werkelijkheid worden

GERAARDSBERGEN 

-Het renovatieproject van basisschool Centrum in de Buizemontstraat gaat volgende maand van start. Eind volgend jaar zullen de 350 leerlingen er in een grondig vernieuwde klasomgeving les kunnen volgen. Er komt ook een betere doorstroming van het verkeer.

De huidige gevel aan de Buizemontstraat dateert al van 1890. Een vertrouwd zicht, maar tegelijk achterhaald als toegang tot een moderne en dynamische school zoals basisschool GO! Centrum.

“De gevel zal dan ook verdwijnen en plaats maken voor een klein administratief gebouw. We creëren zo ook ruimte voor een pleintje aan de straatkant”, legt directeur An Eeman uit. “Zo kunnen de ouders weg van de straat hun kinderen komen ophalen, dat moet tot meer veiligheid en een vlottere doorstroming van het verkeer leiden in de straat.”

Verzuchtingen buurt

Dat is nodig, want in de smalle Buizemontstraat, waar eenrichtingsverkeer geldt, stropt het verkeer bij begin en einde van de schooltijd nu al snel op. Het pleintje komt dan ook tegemoet aan de verzuchtingen van de buurt.

AN EEMANDIRECTEUR BASISSCHOOL CENTRUM“Er komt een pleintje aan de straatkant. Zo kunnen de ouders weg van de straat hun kinderen komen ophalen”

Het huidige scholencomplex zal er na de verbouwing helemaal anders uitzien. “Het kleuterblok krijgt een andere functie, er komen nieuwe klasjes voor de kleuters. En voor de leerlingen van de derde graad komt er een grote open lesruimte die vier klaslokalen omvat”, vertelt Eeman.

“Hier gaan we onderwijs geven volgens een nieuw concept. De leerlingen zullen er samenzitten in dezelfde ruimte waar vier lesgevers voor coaching zullen zorgen. We rekenen ook op de inbreng van de leerlingen zelf om dit innoverende onderwijsconcept uit te werken.”

Tussen de lessen wordt het ongetwijfeld heerlijk ravotten op de nieuwe speelplaats. “De architecten plannen het doortrekken van de schoolsite naar de ruime achtertuin om een open effect te creëren.”

Directeurs An Eeman (links) en Stijn Haegeman met in het midden overkoepelend directeur Sabine Eeman op de huidige speelplaats.gjg

Heel wat plannen dus en die liggen al sinds 2008 op tafel. “We hadden toen een budget van 1,8 miljoen euro ingeschreven. In 2016-2017 konden de plannen dan eindelijk uitgetekend worden en volgende maand gaan de bouwwerken van start. De kosten zijn intussen opgelopen tot 4,2 miljoen euro, maar we kunnen wel op subsidies rekenen.”

Klein museum?

Achteraan de school blijft de parking behouden. Ook de daar tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgetrokken stenen bunkertjes, dienstig als toegang tot een gangenstelsel onder de school, blijven bewaard. “Met steun van de stad en Wings of Memory kunnen de bunkers bijvoorbeeld het uithangbord worden van een klein museum.”

januari 17th, 2019|