Algemeen

GO! Centrum zet belang én plezier van voorlezen in de kijker

2019-11-19T21:26:26+02:00november 19th, 2019|Categorieën: Algemeen|

Tijdens de Voorleesweek zet GO! Centrum in Geraardsbergen graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.

De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november en staat in het teken van voorleesrituelen. “Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt of elke ochtend een gedicht bij de groentepap in het kinderdagverblijf. Iedereen heeft zijn eigen voorleesritueel. Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om. In elke kleuterklas krijgt voorlezen een vaste stek in het dagverloop en ook in de klassen van de lagere school wordt veel aandacht besteed aan (voor)lezen. In het teken van de voorleesweek ging het tweede leerjaar op bezoek bij kinderdagverblijf Pierrot. De leerlingen lazen er verhaaltjes voor voor de allerkleinsten. Het werd een onvergetelijke ervaring. Puur voorleesplezier voor groot en klein”, zegt directeur Stijn Haegeman.

Nieuwe schoolbibliotheek

2019-10-15T20:39:19+02:00oktober 15th, 2019|Categorieën: Algemeen|

Nieuwe schoolbibliotheek in basisschool GO! Centrum.

GO! Basisschool Centrum neemt dit schooljaar deel aan een intensief leesproject (List).
De leerlingen van de lagere school zullen wekelijks 180 minuten lezen. Om in voldoende leesvoer te voorzien, werd een eigen schoolbibliotheek ingericht.

Directeur Stijn Haegeman: “ Bij steeds meer kinderen is lezen niet meer vanzelfsprekend. De kwantiteit van het lezen gaat achteruit, maar dit heeft tevens invloed op de kwaliteit. Leesbeleving, leesbegrip en de betrokkenheid van de leerlingen nemen in dit project een belangrijke plaats in.

Ons doel is om gemotiveerde en zelfstandige lezers te vormen. Mijn team zal dit alles in goede banen leiden en een echte leescultuur creëren in onze basisschool.”

Team teachen @ GO! Centrum

2019-10-15T20:37:19+02:00oktober 15th, 2019|Categorieën: Algemeen|

dav

Vijfde en zesdejaars GO! Centrum krijgen les in volledig vernieuwde lokalen!

De leerlingen van de derde graad van GO! Centrum Geraardsbergen hebben het duidelijk naar hun zin in de vernieuwde lokalen. ‘Op 2 september werd er namelijk gestart met team teaching’, vertelt directeur Stijn Haegeman. De leerlingen schalen zichzelf in en krijgen de mogelijkheid om les te volgen in de instructieruimtes, doen aan groepswerk in de grote werkruimte of werken zelfstandig in de stille werkzone. Ze worden optimaal begeleid door verschillende leerkrachten en gaan aan de slag met weekplanners. Bedoeling is om de leerlingen nog beter te begeleiden en persoonlijker op te volgen. Op regelmatige basis houdt de klastitularis met de leerlingen coachinggesprekken waarbij naast de evolutie van de leerling ook gepeild wordt naar het welbevinden. Dit alles gebeurt in een uitdagende en krachtige digitale leeromgeving! Door ons onderwijs af te stemmen op de hedendaagse noden en in te spelen op het werkniveau van de leerlingen zijn we er van overtuigd helemaal klaar te zijn voor de toekomst. 

De reünie – zaterdag 14 december

2019-10-15T20:28:42+02:00oktober 15th, 2019|Categorieën: Algemeen|

GO! Centrum plant grootse reünie voor (oud) leerkrachten en (oud) leerlingen

GO! Centrum is al een geruime tijd in de ban van ‘operatie-renovatie’. Dit is de werknaam die de  grootschalige verbouwingen aan de iconische gebouwen in de Buizemontstraat te Geraardsbergen heeft gekregen. Heel wat Geraardsbergenaars hebben er hun kleuterjaren, het lager onderwijs en zelfs het secundair onderwijs doorlopen. Tot 1976 bood het gebouw immers ook een thuis aan leerlingen van het middelbaar onderwijs alvorens deze ook hun onderdak namen in de gebouwen aan de Papiermolenstraat. 

Fase 1 van de renovatie werd begin dit schooljaar afgewerkt. Bij deze fase kregen de kleuterklassen en de derde graad een nieuwe thuis. Ondertussen is fase 2 van operatie renovatie aan de gang. Deze behelst een opfrissing van de dwarse middenvleugel.

Begin volgend jaar wordt gestart met de laatste, misschien wel meest ingrijpende fase 3. Bij deze fase zal de voorbouw worden gesloopt. De vrijgekomen ruimte zal plaats bieden aan een nieuw kleiner gebouw voor opvang en administratie, maar vooral zal er open ruimte worden gecreëerd om de leerlingen meer veiligheid te bieden in plaats van de nu krappe voetpaden. Er zal op de vrijgekomen ruimte ook plaats zijn voor  een fietsenstalling. 

Directeur Stijn Haegeman: ‘Om oudgedienden, zowel personeel als leerlingen, de kans te bieden om de gebouwen nog eens te bezoeken zoals ze er nu uitzien, organiseert de school een reünie op 14 december. Iedereen zal er herinneringen kunnen opsnuiven bij een wandeling door de school, om daarna in de turnzaal bij te praten met ex-collega’s en ex-medeleerlingen en te genieten van oude (klas)foto’s. Deze turnzaal heeft trouwens de tand des tijds doorstaan en er werd  in de loop der jaren, behalve nieuwe radiatoren, niets aan gewijzigd.’ 

Administratief medewerker en lid van de Vriendenkring Dean De Smet: 

‘Om deze reünie verder aan te kleden zijn wij op zoek naar foto’s en verhalen over de rijke geschiedenis van ‘den Academie’, zoals onze school in de volksmond lang werd genoemd.   Wie nog foto’s heeft van onze school mag ze ons gerust bezorgen via vriendenkring.gocentrum@gmail.com  of mag langskomen op het secretariaat van de school. 

Verder willen we de trouw aan onze school van bepaalde families belonen. Families waarvan 3 of misschien wel 4 nog in leven zijnde generaties naar onze school gingen, willen we graag in de bloemetjes zetten.’

De reünie vindt plaats op 14 december vanaf 14u. Aansluitend organiseert de vriendenkring nog een spetterend winterfeest in het kader van de warmste week.

BS GO! Centrum in een nieuw jasje!

2019-10-02T10:42:05+02:00januari 17th, 2019|Categorieën: Algemeen|

School investeert 4,2 miljoen euro in grondige verbouwing

Tien jaar oude renovatieplannen kunnen eindelijk werkelijkheid worden

GERAARDSBERGEN 

-Het renovatieproject van basisschool Centrum in de Buizemontstraat gaat volgende maand van start. Eind volgend jaar zullen de 350 leerlingen er in een grondig vernieuwde klasomgeving les kunnen volgen. Er komt ook een betere doorstroming van het verkeer.

De huidige gevel aan de Buizemontstraat dateert al van 1890. Een vertrouwd zicht, maar tegelijk achterhaald als toegang tot een moderne en dynamische school zoals basisschool GO! Centrum.

“De gevel zal dan ook verdwijnen en plaats maken voor een klein administratief gebouw. We creëren zo ook ruimte voor een pleintje aan de straatkant”, legt directeur An Eeman uit. “Zo kunnen de ouders weg van de straat hun kinderen komen ophalen, dat moet tot meer veiligheid en een vlottere doorstroming van het verkeer leiden in de straat.”

Verzuchtingen buurt

Dat is nodig, want in de smalle Buizemontstraat, waar eenrichtingsverkeer geldt, stropt het verkeer bij begin en einde van de schooltijd nu al snel op. Het pleintje komt dan ook tegemoet aan de verzuchtingen van de buurt.

AN EEMANDIRECTEUR BASISSCHOOL CENTRUM“Er komt een pleintje aan de straatkant. Zo kunnen de ouders weg van de straat hun kinderen komen ophalen”

Het huidige scholencomplex zal er na de verbouwing helemaal anders uitzien. “Het kleuterblok krijgt een andere functie, er komen nieuwe klasjes voor de kleuters. En voor de leerlingen van de derde graad komt er een grote open lesruimte die vier klaslokalen omvat”, vertelt Eeman.

“Hier gaan we onderwijs geven volgens een nieuw concept. De leerlingen zullen er samenzitten in dezelfde ruimte waar vier lesgevers voor coaching zullen zorgen. We rekenen ook op de inbreng van de leerlingen zelf om dit innoverende onderwijsconcept uit te werken.”

Tussen de lessen wordt het ongetwijfeld heerlijk ravotten op de nieuwe speelplaats. “De architecten plannen het doortrekken van de schoolsite naar de ruime achtertuin om een open effect te creëren.”

Directeurs An Eeman (links) en Stijn Haegeman met in het midden overkoepelend directeur Sabine Eeman op de huidige speelplaats.gjg

Heel wat plannen dus en die liggen al sinds 2008 op tafel. “We hadden toen een budget van 1,8 miljoen euro ingeschreven. In 2016-2017 konden de plannen dan eindelijk uitgetekend worden en volgende maand gaan de bouwwerken van start. De kosten zijn intussen opgelopen tot 4,2 miljoen euro, maar we kunnen wel op subsidies rekenen.”

Klein museum?

Achteraan de school blijft de parking behouden. Ook de daar tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgetrokken stenen bunkertjes, dienstig als toegang tot een gangenstelsel onder de school, blijven bewaard. “Met steun van de stad en Wings of Memory kunnen de bunkers bijvoorbeeld het uithangbord worden van een klein museum.”