Op donderdag 29 oktober vindt het eerste online oudercontact plaats via Smartschool. U kan vanaf maandag 19 oktober om 17u een afspraak vastleggen via Smartschool!
De leerkrachten hopen u talrijk te mogen ontmoeten!