De Belgische regering heeft donderdagavond beslist de lessen vanaf maandag 16 maart 2020 en voorlopig tot 3 april 2020 te schorsen.

Alle lessen in de scholen van Scholengroep 20, dus ook de school waar uw zoon of dochter les loopt, zullen tijdens die periode opgeschort worden.

De regering heeft echter ook aan de scholen opgelegd om in noodopvang te voorzien voor die kinderen waarvan de ouders in de zorgsector werkzaam zijn of die voor opvang enkel beroep kunnen doen op grootouders wiens gezondheid bedreigd wordt door contact met hun kleinkinderen.

We doen ons uiterste best om deze noodopvang zo goed mogelijk te organiseren, maar we vragen u uitdrukkelijk om hier alleen een beroep op te doen indien u echt geen andere oplossing heeft!

Omdat we willen vermijden dat onze leerlingen te veel achterop raken, heeft de school zich hierop voorbereid door leerstof en oefeningen te voorzien die de leerlingen zelfstandig kunnen verwerken.

Hoe krijgen de leerlingen het materiaal?

De leerlingen krijgen op vrijdag 13 maart de nodige werkboeken mee. Er wordt via Smartschool een dagplanner (L1 – L2) en een weekplanner (L3 – L6) toegestuurd. Deze taken dienen zelfstandig verwerkt te worden. Indien de leerlingen zelf dienen te verbeteren, zal de leerkracht de correctiesleutel ten gepaste tijde door sturen.

De kleuters ontvangen dagelijks een ‘activiteit van de dag’ toegestuurd door de juf.

Mogen wij u vragen uw kinderen te motiveren zodat ze ook thuis de nodige inspanningen leveren om de taken af te werken?

Hoe weten de leerlingen wat ze moeten doen?

Houd Smartschool goed in de gaten. De dagplanner/ weekplanner/ activiteit van de dag wordt jullie tijdig bezorgd!

Waar kan u als ouder terecht met een vraag?

bij de directie van de school: info@bsgocentrum.be of via 054 41 22 74

Waar vindt u de meest recente informatie?

We zullen u zo regelmatig als mogelijk blijven informeren over verdere ontwikkelingen. We zullen hiervoor communiceren via Smartschool.

Schoolorganisatorische afspraken

Er is geen busvervoer tot aan de paasvakantie
Er zijn geen warme maaltijden en soep tot aan de paasvakantie
Rapport 3 ontvangt u op vrijdag 27 maart om 16u digitaal via Smartschool.
Het oudercontact wordt verplaatst naar een later te bepalen datum. Op dat moment ontvangt u de papieren versie.
De voor- en naschoolse opvang wordt beperkt in tijd: ’s ochtends vanaf 7u30 en ’s avonds tot uiterlijk 17u/ op woensdag tot 13u.
Noodopvang: vul de bevraging in (zie eerder bericht op Smartschool)
Leerlingen van wijkschool Pieternel die van de noodopvang gebruik maken, komen naar GO! Centrum!
Ouders van wie de kinderen vandaag afwezig zijn, kunnen vanaf maandag de nodige werkboeken ophalen op het secretariaat!
De fietsen van de leerlingen L4 kunnen in de loop van volgende week afgehaald worden
We hopen op uw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke omstandigheden toch wel vereisen.