Nieuwe schoolbibliotheek in basisschool GO! Centrum.

GO! Basisschool Centrum neemt dit schooljaar deel aan een intensief leesproject (List).
De leerlingen van de lagere school zullen wekelijks 180 minuten lezen. Om in voldoende leesvoer te voorzien, werd een eigen schoolbibliotheek ingericht.

Directeur Stijn Haegeman: “ Bij steeds meer kinderen is lezen niet meer vanzelfsprekend. De kwantiteit van het lezen gaat achteruit, maar dit heeft tevens invloed op de kwaliteit. Leesbeleving, leesbegrip en de betrokkenheid van de leerlingen nemen in dit project een belangrijke plaats in.

Ons doel is om gemotiveerde en zelfstandige lezers te vormen. Mijn team zal dit alles in goede banen leiden en een echte leescultuur creëren in onze basisschool.”