GO! Centrum plant grootse reünie voor (oud) leerkrachten en (oud) leerlingen

GO! Centrum is al een geruime tijd in de ban van ‘operatie-renovatie’. Dit is de werknaam die de  grootschalige verbouwingen aan de iconische gebouwen in de Buizemontstraat te Geraardsbergen heeft gekregen. Heel wat Geraardsbergenaars hebben er hun kleuterjaren, het lager onderwijs en zelfs het secundair onderwijs doorlopen. Tot 1976 bood het gebouw immers ook een thuis aan leerlingen van het middelbaar onderwijs alvorens deze ook hun onderdak namen in de gebouwen aan de Papiermolenstraat. 

Fase 1 van de renovatie werd begin dit schooljaar afgewerkt. Bij deze fase kregen de kleuterklassen en de derde graad een nieuwe thuis. Ondertussen is fase 2 van operatie renovatie aan de gang. Deze behelst een opfrissing van de dwarse middenvleugel.

Begin volgend jaar wordt gestart met de laatste, misschien wel meest ingrijpende fase 3. Bij deze fase zal de voorbouw worden gesloopt. De vrijgekomen ruimte zal plaats bieden aan een nieuw kleiner gebouw voor opvang en administratie, maar vooral zal er open ruimte worden gecreëerd om de leerlingen meer veiligheid te bieden in plaats van de nu krappe voetpaden. Er zal op de vrijgekomen ruimte ook plaats zijn voor  een fietsenstalling. 

Directeur Stijn Haegeman: ‘Om oudgedienden, zowel personeel als leerlingen, de kans te bieden om de gebouwen nog eens te bezoeken zoals ze er nu uitzien, organiseert de school een reünie op 14 december. Iedereen zal er herinneringen kunnen opsnuiven bij een wandeling door de school, om daarna in de turnzaal bij te praten met ex-collega’s en ex-medeleerlingen en te genieten van oude (klas)foto’s. Deze turnzaal heeft trouwens de tand des tijds doorstaan en er werd  in de loop der jaren, behalve nieuwe radiatoren, niets aan gewijzigd.’ 

Administratief medewerker en lid van de Vriendenkring Dean De Smet: 

‘Om deze reünie verder aan te kleden zijn wij op zoek naar foto’s en verhalen over de rijke geschiedenis van ‘den Academie’, zoals onze school in de volksmond lang werd genoemd.   Wie nog foto’s heeft van onze school mag ze ons gerust bezorgen via vriendenkring.gocentrum@gmail.com  of mag langskomen op het secretariaat van de school. 

Verder willen we de trouw aan onze school van bepaalde families belonen. Families waarvan 3 of misschien wel 4 nog in leven zijnde generaties naar onze school gingen, willen we graag in de bloemetjes zetten.’

De reünie vindt plaats op 14 december vanaf 14u. Aansluitend organiseert de vriendenkring nog een spetterend winterfeest in het kader van de warmste week.