Aanstaande vrijdag, 17 maart 2017 is er geen school voor de leerlingen. Wij hebben een pedagogische studiedag. Onze kleuterjuffen gaan in de voormiddag op bezoek bij de collega’s in Bevegem en de leerkrachten van de lagere school werken aan de verticale samenhang (leerinhouden).

In de namiddag gaan we naar het huis van het kind.  Daar gaan we ons verdiepen in ons taalbeleidsplan.