Dit schooljaar starten wij met co-teaching. In het tweede leerjaar zullen juf Tamara en juf Jolien (elke voormiddag) samen voor één klas staan. Afhankelijk van welke les zal één van de juffen instructie geven. De andere juf kan reeds met een andere groep (die geen instructie meer nodig heeft) aan de slag.
Ook in het vierde leerjaar zal juf Annelies co-teachen met juf Jolien (namiddag).
Meester Thomas en juf Annemie – het derde leerjaar – gaan ook voor co-teaching. Zij gaan zich meer toeleggen op het geven van specifieke vakken. Zo gaat meester Thomas in het derde leerjaar de wiskunde vakken geven, juf Annemie de taallessen. Zo kunnen ze zich elk beter verdiepen in hun vak en meer ‘specialist’ worden.
Er werden ook heel wat nieuwe methodes en ICT aangekocht zodat wij op de eerste rij mee zijn met de onderwijsvernieuwing en de vooruitgang !

Tot morgen !