Beste ouders,

Juf Anke Moerman, de klastitularis van uw kind(eren) is omwille van ziekte de hele week afwezig.
De volgende dagen hebben wij vervanging voorzien. Gezien de afwezigheid van de klastitularis zijn wij genoodzaakt de geplande oudercontact voor de peuters en de eerste kleuters te annuleren.
Wie toch specifieke vragen of een overleg met de juf wil kan via onderstaand strookje op maandag 27 juni de juf spreken. Vanaf 16u tot 18u zal zij op de school aanwezig zijn.

Dank voor uw begrip.