Heel wat leerlingen ontvingen aangename complimentjes op dinsdag 1 maart.
De leerkrachten hadden in hun lessen extra aandacht voor het geven van complimenten aan elkaar.
Alle personeelsleden kregen een briefje met een persoonlijk compliment van de directie.

Dit zou iedereen vaker moeten doen !