Geachte ouders

Beste leerlingen

Naar aanleiding van de explosies die deze ochtend hebben plaats gevonden in en rond Brussel, is het dreigingsniveau in het ganse land opgetrokken naar niveau 4. Er zijn geen indicaties dat scholen geviseerd worden, maar op plaatsen waar veel mensen samen komen is waakzaamheid geboden.

De directeurs van elke school van onze scholengroep zijn in spoedberaad bijeen gekomen. Op dit moment is er in geen enkele van onze scholen sprake van een lockdown en verloopt het schoolgebeuren zo normaal mogelijk.

We volgen de aanbevelingen, die minister Crevits in verband met verhoogde waakzaamheid formuleerde, op.

We geven aandacht aan volgende punten:

1. We zijn extra waakzaam en observeren in- en uitgangen. Waar mogelijk worden de schoolpoorten gesloten.

2. We staan in nauw contact met politie- en ordediensten.

3. We houden de leerlingen zoveel mogelijk binnen de schoolpoorten. Kinderen die normaal onder de middag naar huis gaan eten, kunnen dat nog onder voorwaarde dat de ouders ze zelf komen ophalen. Leerlingen van het secundair die de school zelfstandig verlaten en niet naar huis gaan, vragen we om binnen te blijven. De scholen zullen in de mate van het mogelijke broodjes of een maaltijd voorzien.

4. Leerlingen die vragen hebben of ongerust zijn, worden door de personeelsleden opgevangen, gerustgesteld en in de mate van het mogelijke geïnformeerd.

Mogen we u vragen de schoolsecretariaten niet onnodig te contacteren, dit kadert ook in de beperking van het telefoonverkeer die door het Crisiscentrum wordt gevraagd.

Indien er zich andere ontwikkelingen zouden voordoen, houden we u verder op de hoogte.

Luc De Both

Algemeen directeur SGR20