Beste ouders,

Zoals jullie wellicht reeds merkten hebben wij enkele extra veiligheidsmaatregelen genomen aan onze schoolpoort.
De kleuters worden aan de schoolpoort onthaald door een kleuterjuf. De ouders (zowel van de lagere school als de kleuterschool) worden momenteel niet meer toegelaten op het schooldomein. Dit naar aanleiding van veiligheidsnota’s die wij dienen te volgen.
Ook voor de wijkschool Pieternel zal deze maatregel toegepast worden.
Tot nader order dienen wij deze maatregel toe te passen.
Alvast dank voor uw begrip.