Volgende brief zal eerstdaags meegegeven worden met uw lagere schoolkind(eren) :

Geachte ouders,

Graag willen wij u de kans bieden het werk en de ontwikkelingen van uw lagere school kind(eren) te bespreken met de leerkracht (en) en wordt u uitgenodigd op het

OUDERCONTACT
Op donderdag 29 oktober van 16u tot 20u

Om organisatorische redenen vragen wij u onderstaande strook ingevuld terug mee te geven.
Omwille van de veiligheid lopen de kinderen niet alleen rond.
Wij zijn ervan overtuigd u talrijk te mogen begroeten.