Meester Joffrey zal tot aan de Krokusvakantie afwezig zijn.
Onze sportieve turnleerkracht is ongelukkig ten val gekomen tijdens het fietsen.
Hij brak zijn pols en moest geopereerd worden.
Wij wensen onze meester veel beterschap toe !
Meester Dries zal hem gedurende deze periode vervangen.