Op donderdag 18 december is er een oudercontact voor de ouders van leerlingen in de kleuterklas.
Uw kind(eren) zal hierover eerstdaags een brief meekrijgen – u kan via deze brief een contactmoment bepalen met de leerkracht.