Sinds half september is de school overgeschakeld naar een nieuw mail adres :
info@bsgocentrum.be

Andere mails komen niet meer toe !