Minder vogels in de tuinen

Vogelbescherming weet te melden dat erbij de telling in 2014 minder vogels te zien waren in de tuinen. De oorzaak is de zachte winter die een heel duidelijke invloed heeft op de telling. Omdat er in de buitengebieden voldoende voedsel beschikbaar is trekken de vogels minder naar de tuinen. Al vele maanden leven we in temperaturen die zeer mild zijn en een echte vorstperiode hebben we in het geheel nog niet gehad. Gevolg is dat er nog voldoende gebieden zijn waar de vogels voedsel kunnen vinden. In de tabel over de tellingen in de afgelopen jaren is de invloed van de zachte winter tot op heden heel duidelijk te zien.

Huismus wederom op één

Zoals men verwachten mocht, zijn de huismussen ook dit jaar weer de meest talrijke tuinvogel. Zachte winter of niet maakt voor de huismus niet uit. De huismus verblijft immers als cultuurvolger altijd in de omgeving van mensen. Ook dit jaar bleek weer dat de huismus in de meeste tuinen niet werd gezien maar toch staat de huismus wederom op één in de telling. Kijk, in iedere tuin wordt veelal wel een koolmees of merel aangetroffen, maar dan betreft het maar een of enkele exemplaren. Zijn er echter huismussen in de tuin dan betreft het nooit een huismus, maar altijd een grote groep. De huismus een een sociaal levend dier, trekken altijd in groepen op en is ook een koloniebroeder. Vandaar dat de huismus zonder voor te komen in de meeste tuinen toch als eerste in de top 10 kan eindigen.

Zorgen

Ondanks het feit dat vele vogels hun voedsel nu vinden in de buitengebieden zijn er over de spreeuw zorgen. Nog nooit eerder werden er zo weinig spreeuwen waargenomen. Natuurlijk zorgt de zachte winter voor minder spreeuwen in de telling. Het gemiddelde van 0.7 spreeuw per tuin toch van dien aard dat het eerdere beeld bevestigt dat de spreeuw in aantallen aan het afnemen is. Ook andere tellingen wezen namelijk al enige tijd in deze richting. Voor Vogelbescherming en Sovon was dit reden genoeg dit jaar uit te roepen tot ‘Jaar van de Spreeuw’. Men hoopt door middel van onderzoek te achterhalen wat de oorzaken zijn van de achteruitgang van de spreeuw en dan passende maatregelen te kunnen nemen om de achteruitgang van deze soort te kunnen stoppen.

Evenement

De Tuinvogeltelling wordt elk jaar een steeds groter evenement. Vroege Vogels radio zond maar liefst 3 uur live uit vanuit het pand van Vogelbescherming te Zeist. De tuinvogelapp, te verkijgen bij Vogelbescherming, werd meer dan 12.500 gedownload. Deze app is overigens een aanwinst voor ieder die van vogels houdt. Er staan afbeeldingen en beschrijvingen in van meer liefst 93 in Nederland veel voorkomende soorten. Omdat de app is gemaakt als hulp voor de Tuinvogeltelling die altijd in de winter wordt gehouden zitten er geen zomergasten in.
De cijfers van de telling zijn nog niet definitief. Meldingen konden doorgegeven worden tot 20 januari 12.00 uur en daarna vinden er mogelijk nog correcties plaats door Sovon Vogelonderzoek onder andere op onwaarschijnlijke aantallen en meldingen.

De tellingen over de laatste jaren laten het volgende beeld zien:

jaar 2014 2013 2012 2011 2010
Huismus 1e 161.216 1e 215.083 1e 145.808 1e 145.408 1e 190.587
Koolmees 2e 102.547 2e 160.711 2e 79.735 2e 101.852 3e 118.460
Merel 3e 72.379 3e 142.667 3e 60.709 3e 71.871 2e 118.926

Bron: VogelbeschermingDe top 10 in 2014 is de volgende:

  1. Huismus
  2. Koolmees
  3. Merel
  4. Pimpelmees
  5. Vink
  6. Kauw
  7. Turkse Tortel
  8. Houtduif
  9. Ekster
  10. Spreeuw