Vandaag is het de dag van de rechten van het kind. Alle kinderen kregen een speciale sticker van hun juf of meester of medeleerling omdat wij allen tevreden zijn dat wij onze leerlingen onderwijs kunnen bieden. Elk kind heeft recht op onderwijs : een recht waar we met z’n allen waar ook ter wereld fotomoeten blijven naar streven!