Op woensdag 27 november 2013 zal er geen school zijn wegens een pedagogische studiedag.

Het lerarenteam gaat zich die dag verdiepen in het leerplan muzische vorming.

In 2014 zal er hierdoor ook nog een dag geen school zijn maar deze datum is nog niet bepaald.

De buitenschoolse kinderopvang ‘De Speeldoos’ is verwittigd dat wij op 27/11/2013 geen les geven en zij zullen die dag geopend zijn.

Dank voor uw begrip.