Op 1 februari worden alle leerlingen geteld en doorgegeven aan het departement onderwijs. Op basis van dit aantal leerlingen worden op 1 september de lestijden toegekend. Dit jaar is de telling heel bijzonder voor ons want nog nooit in de geschiedenis van GO! Centrum behaalden we zo’n hoog leerlingencijfer als vandaag.
Onze school telt momenteel 313 leerlingen en dat is dus een record!