Vanaf vandaag is het niet langer mogelijk om uw kind(eren) tot op de speelplaats te begeleiden. Het schoolteam verwacht dat u uw kind(eren) vanaf de schoolpoort zelfstandig naar de speelplaats laat gaan dit om de sociale vaardigheden en de veiligheid van uw kind(eren) te garanderen.
Alle ouders volgden deze oproep zeer goed op. Het schoolteam wenst iedereen te bedanken voor deze positieve samenwerking!