De strijd tegen de opwarming van de aarde is het leukst en het efficiëntst als we die samen voeren. Overtuig zoveel mogelijk mensen om met jou mee te doen. Maak er een echt feest van.
Samen gaan we de strijd aan tegen de opwarming van het klimaat. MOS maakte in 2005 bij de start van het Kyotoprotocol de scholen voor het eerst warm voor dit initiatief.

Dit jaar wordt er een oproep gedaan naar ouders en kinderen die een project willen uitwerken,ontwikkelen of bedenken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Wie ideeën heeft of voorstellen heeft kan steeds terecht bij de werkgroep MOS of bij de directie.