Op donderdag 28 oktober 2010 is er oudercontact voor de ouders van de leerlingen van de lagere school. Ouders kunnen dan een afspraak maken om de klasleerkracht en de vakspecialisten te spreken over de vorderingen van hun kind(eren).

Een oudercontact voor de kleutertjes  is er bij hun eerste evaluatie op donderdag 23 december.