Op donderdag 16 september gingen de leerlingen van meester Peter (L4A) in het kader van hun eerste W.O. thema op bezoek naar onze stadsdiensten.

Daar leerden ze meer over de werking en de organisatie van de stad, het stadsbestuur en de stadsdiensten.

De klas van juf Annelies (L4B) zal op donderdag 30 september dezelfde rondleiding maken.